Ajakirjanikule

Tugi ajakirjanikele

Abistame ajakirjanikke Euroopa Parlamendi töö kajastamisel.

  • vahendame Euroopa Parlamendi uudiseid
  • aitame leida lisainfot Euroopa Parlamendi päevakorras olevate teemade kohta
  • abistame ajakirjanikke parlamendi istungite külastamisel ning Brüsseli ja Strasbourgi meediateenuste kasutamisel
  • korraldame temaatilisi õppereise Brüsselisse ja Strasbourgi
  • lähetame ajakirjanikke Euroopa Parlamendis toimuvatele seminaridele

Kontakt
Kadi Herkül
Pressinõunik
kadi.herkuel@europarl.europa.eu