Noored

Euroopa Parlamendi partnerkooli programm EPAS

EPAS on 2016. aastal alguse saanud ning tänaseks kõigisse Euroopa Liidu riikidesse laienenud, kooliõpilasi ning -õpetajaid kaasav programm, mille eesmärgiks on tutvustada Euroopa parlamentaarset demokraatiat, Euroopa Parlamendi tegevust ning Euroopa väärtusi.

2021. aasta alguses alustas Euroopa Parlamendi Eesti büroo koostöös MTÜ-ga Mondo Euroopa Parlamendi partnerkooli (EPAS) programmi tegevuste elluviimist Eestis.

2016. aastal alguse saanud EPAS programmi eesmärk on tutvustada Euroopa parlamentaarset demokraatiat, Euroopa Parlamendi tegevust ning Euroopa väärtusi. Tänaseks on EPAS programm laienenud kõigisse Euroopa Liidu riikidesse. 

EPAS programmi tegevustes on oodatud osalema Eesti gümnaasiumite ning kutseõppeasutuste õpilased vanuses 16-18 aastat ning nende õpetajad. Programm hõlmab erinevaid tegevusi nii õpilastele kui ka õpetajatele, sealhulgas:  

  • koolitused õpetajatele Euroopa teemade käsitlemiseks õppetegevuses
  • võimalused noortele ja õpetajatele osaleda rahvusvahelistel üritustel (nt Euroscola, õpetajate seminarid, konkursid jne)
  • Euroopa Päeva tähistamine võrgustiku koolides
  • võimalus leida kontakte koostööks teiste Euroopa koolidega.

Lisateavet EPAS programmi rakendamise kohta Eestis võib leida Maailmakooli lehel, Euroopas tervikuna aga Euroopa Parlamendi noorteprogrammide lehel.  

Programmis osalemisest huvitatud õpilased ja õpetajad on oodatud liituma kinnise Facebooki grupiga, kus jagame Euroopa Parlamendiga seotud materjale ja informatsiooni eelseisvate ürituste kohta.

Noored