Euroopa Parlamendi kaasamistoetuste teine taotlusvoor on avatud!

Toetuste eesmärk on rahastada projekte, mis aitavad tõsta elanikkonna teadlikkust Euroopa Parlamendi rolli kohta igapäevaelus.

Toetustele kandideerimise tähtaeg on 29. september 2023. Tulemused avaldatakse ca 2-3 kuud peale taotlusvooru tähtaja saabumist.  Projektide kestus võib olla kuni 10 kuud ning need peaksid lõppema hiljemalt 30. juunil 2024.

Projekte saab esitada kahes valdkonnas: kodanikuühiskonna kaasamistegevused (toetuse suurus kuni 60 000 EUR) ning eestvedajate (change-makers) kaasamistegevused (toetuse suurus 5000 - 15 000 EUR). Mõlemal puhul peaksid kandidaadid olema mittetulunduslikud juriidilised isikud ning ei tohiks olla seotud poliitiliste erakondadega.

Toetustega kaasrahastatakse tegevusi, st makstavad toetused võivad moodustada kuni 80% kavandatavate tegevuste kogumaksumusest. Toetuste täpne suurus sõltub projektide ulatusest ning taotluskonkursi tulemustest.

Kandidaatide projektidelt oodatake teiste kodanikuühiskonna organisatsioonide ja kodanike kaasamist läbi koolituste, töötubade, võistluste, viktoriinide, sotsiaalmeedia kampaaniate jms. Samuti tuleks tegevuste raames tutvustada üheskoos.eu portaali (selle osas saadame täpsemad juhised). Pärast grandi saamist peavad toetuse saajad registreerima oma organisatsiooni profiili, kampaaniad ja üritused uheskoos.eu platvormil. Kõik korraldatud tegevused peavad olema uheskoos.eu platvormil avalikult kättesaadavad.

Kasulikud lingid leiad Euroopa Parlamendi grantide veebilehelt, konkursikutse EP-COMM-SUBV-NAT-E-2023 alt:

Konkursikutse

Kriteeriumid kandideerivatele organisatsioonidele

ELi rahastusele kandideerimine: registreerimise juhend ja soovitused

Kandideeri