Vägistamine on kuritegu, millele tuleb jõuliselt reageerida

Kutsume kõikide Euroopa liikmesriikide valitsusi tagama, et naistevastase vägivalla ja perevägivalla tõkestamise direktiiv hõlmaks vägistamiskuritegusid. Sedavõrd jõhkra vägivalla vormi kõrvalejätmine naistevastast vägivalda käsitlevast seadusest oleks mitte üksnes šokeeriv ja tagurlik, vaid solvav kõigi kodanike suhtes.

Euroopa mõistab järjepidevalt hukka vägistamise kasutamise relvana kolmandate riikide konfliktides. Hetkel oleme aga olukorras, kus Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide läbirääkimiste käigus on tulnud ilmsiks, et enamik neist, sealhulgas Eesti, ei toeta vägistamise lisamist eelmainitud direktiivi. See on jahmatav ja vastuvõetamatu seiskoht, mis on selges vastuolus seaduse eesmärgiga: kaitsta naisi seksuaalse vägivalla ja vägistamise eest.

Naistevastase vägivalla ja perevägivalla tõkestamise direktiiv on esimene seadus, mis käsitleb kübervägivalda, naiste suguelundite moonutamist, vägivalla ennetamist ja ohvrite kaitset. Euroopa naised väärivad kindlustunnet, et sellise vägivalla vastu võideldakse jõuliselt kõigis ELi liikmesriikides. Vajame turvalist Euroopat, mis tagaks kuritegude ennetamise, tõkestamise, ohvrite kaitse ja süüdlaste vastutusele võtmise.

Statistikast avanev pilt on masendav - naistevastane vägivald ja perevägivald suurenevad kogu Euroopas. Seetõttu on oluline, et ELi valitsused oleksid nende õõvastavate kuritegude vastu võitlemisel ühtsed.

Inimeste vaba liikumine on üks Euroopa Liidu alustaladest ning meie kohus on tagada, et naised ja mehed oleksid kogu liidus kõigi vägivallavormide eest võrdselt kaitstud. Seepärast kutsume ELi kodanikke ja valitsusi seisma selle eest, et ajalooline ja murranguline seadus hõlmaks ka vägistamist.

 

Frances Fitzgerald,

Euroopa Parlamendi liige

Evin Incir,

Euroopa Parlamendi liige