Nädal Euroopa Parlamendis, 12.-16. veebruar

12. veebruaril külastab Eestit Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola. Brüsselis toimub töö parlamendikomisjonides.

 

 

President Metsola Tallinnas. Esmaspäeval külastab Eestit Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola. Metsola peab kõne Riigikogu ees, kohtub president Alar Karise, riigikogu esimehe Lauri Hussari ning peaminister Kaja Kallasega. Visiidi lõpetab arutelu Eesti noortega, mille keskmes on lähenevad valimised ning ELi roll plahvatusohtlikus maailmas.

Mänguasjade ohutus. Teisipäeval hääletab siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon mänguasjade ohutust käsitlevate ELi eeskirjade ajakohastamise üle, et viia need vastavusse e-kaubanduse ja uute tehnoloogiate (nt tehisaru) arenguga ning tagada lastele parem kaitse. Kavandatav määrus keelustaks kõige kahjulikumate kemikaalide kasutamise (nt endokriinsüsteemi kahjustavad ained) ja kehtestaks digitaalse tootepassi, mis hõlbustaks toodete ohutuse kontrollimist.

Tehisaru. Teisipäeval hääletavad siseturu- ja kodanikuvabaduste komisjonid nõukoguga saavutatud esialgset kokkulepet tehisaru määruse kohta. Seaduse eesmärk on tagada ohutus ning põhiõiguste ja demokraatia kaitse, ent toetada samas innovatsiooni. Tegu on maailma esimeste laiapõhjaliste tehisaru käsitlevate reeglitega, mis võtavad arvesse tehnoloogiliste lahenduste riski ja mõju.

Tekstiil- ja toidujäätmed. Kolmapäeval hääletab keskkonnakomisjon ELi jäätme-eeskirjade ajakohastamist kahes ressursimahukas sektoris - tekstiili- ja toiduainetööstuses. Tekstiiltoodete puhul keskendub eelnõu liigiti kogumisele, sorteerimisele, korduskasutamisele ja ringlussevõtule ning kehtestab laiendatud tootjavastutuse süsteemi, mille kohaselt peaksid moebrändid rahastama jäätmete kogumist. Toidu osas keskendub eelnõu toidujäätmete vähendamisele.

Rohepesu. Kolmapäeval võtavad siseturu- ja keskkonnakomisjonid vastu seisukoha roheväidete direktiivi kohta, mis paneb paika, kuidas ettevõtted peavad roheväiteid tõendama ning kuidas rikkujaid karistatakse. Kavandatav seadus täiendab juba heaks kiidetud nn rohepesu direktiivi, mis keelustab eksitava tooteinfo ja põhjendamata rohereklaami.

Maanteetransport/ kaalud ja mõõdud. Kolmapäeval võtab transpordikomisjon vastu seisukoha veoautode ja busside kaalu ja mõõtmete piirangute kohta. Seaduseelnõu toetab saastevabade veokite kasutamist, vähendab piiranguid eriti pikkadele veokitele ja ergutab digilahenduste kasutamist.

Ränne. Kolmapäeval hääletab kodanikuvabaduste komisjon nõukoguga saavutatud esialgset kokkulepet ELi varjupaiga- ja rändealaste õigusaktide osas. Rändepakt koosneb seitsmest määrusest ja kahest direktiivist, mis kehtestatavad reeglid varjupaiga- ja rändevoogude haldamise, ootamatu rändekriisi, ELi piiridele saabumise, varjupaigataotluste menetlemise, isiku tuvastamise ja vastuvõtutingimuste, samuti rahvusvahelise kaitse ja ümberasustamise standardite kohta.

EKP/ Lagarde. Neljapäeval arutavad majandus- ja rahanduskomisjonid Euroopa Keskpanga presidendi Christine Lagarde'iga Euroopa rahaliidu tulevikku.

Nädala detailse kava leiate siit.

 

Kadi HERKÜL

Pressinõunik

(+372) 630 69 42

(+372) 511 75 10

kadi.herkuel@europarl.europa.eu