Nädal Euroopa Parlamendis, 18.-22. märts

Sel nädalal toimub töö komisjonides. Arutatakse ravimituru reformi, ELi laienemise hetkeseisu, põllumajandustootjate halduskoormuse vähendamist, ELi sanktsioone Venemaa vastu, Euroopa kaitsetööstuse strateegiat. 11 nädalat on Euroopa valimisteni.

Ravimiturg. Teisipäeval võtab keskkonna- ja rahvatervise komisjon vastu seisukoha ravimitele lubade andmist, järelevalvet ja ravimiohutust käsitlevate ELi reeglite reformi ning Euroopa Ravimiameti struktuuri ja menetluste ühtlustamise osas. Ajakohastatud reeglite eesmärk on tagada ravimite tarnekindlus ja taskukohasus, toetada innovatsiooni ja keskkonnasäästlikkust.

ELi laienemine. Teisipäeval arutab väliskomisjon Eesti, Läti, Leedu, Sloveenia, Taani, Kreeka, Bulgaaria, Horvaatia ja Austria välisministritega ELi laienemise hetkeseisu ja tulevikuväljavaateid.

ELi põllumajandustootjad. Põllumajanduskomisjon arutab teisipäeval volinik Janusz Wojciechowskiga põllumajandustootjate halduskoormuse vähendamist ning volinik Wopke Hoekstraga põllumajandussektori panust ELi kliimaeesmärkide saavutamisse.

ELi sanktsioonid Venemaa vastu. Kolmapäeval kohtuvad EP väliskomisjoni ja Ukraina Ülemraada väliskomisjoni liikmed, et arutada, kuidas tagada ELi Venemaa-vastaste sanktsioonide tõhusus ning Venemaa varade kasutamine Ukraina ülesehitamiseks.

Euroopa kaitsetööstuse strateegia. Julgeoleku ja kaitse allkomisjoni liikmed arutavad teisipäeval siseturu voliniku Thierry Bretoniga Euroopa kaitsetööstuse strateegiat (EDIS) ning selle ellu rakendamiseks mõeldud Euroopa kaitsetööstuse programmi (EDIP), mille Euroopa Komisjon esitas 5. märtsil.

11 nädalat Euroopa valimisteni:
- Euroopa Parlamendil on nüüd TikToki konto, mida saate jälgida siit.
- Tänavustel Euroopa Parlamendi valimistel saab osaleda umbes 373 miljonit hääleõiguslikku kodanikku. Esmavalijad on neist 7% ehk 26 miljonit noort. Austrias, Belgias, Maltal ja Saksamaal on valimisiga 16, Kreekas 17 ja ülejäänud liikmesriikides 18 eluaastat.

Nädala detailse kava leiate siit.

Kadi HERKÜL

Pressinõunik

(+372) 630 69 42

(+372) 511 75 10

kadi.herkuel@europarl.europa.eu