Nädal Euroopa Parlamendis, 19.-23. veebruar

Sel nädalal toimuvad komisjonide ja fraktsioonide koosolekud. Valmistutakse järgmisel nädalal toimuvaks täiskogu istungiks.

ELi tolliseadustik ja tolliamet. Neljapäeval võtab siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon vastu seisukoha ELi tollisüsteemi ümberkorraldamise osas. Reeglite uuendamine on vajalik seoses veebikaubanduse märkimisväärse kasvuga, lisaks aitavad muudatused viia tolliseadustiku kooskõlla hiljuti vastu võetud tooteohutust, keskkonnakaitset, loomade heaolu ja inimõigusi käsitlevate õigusaktidega. Eelnõu näeb ette ka ELi Tolliameti loomise ning usaldusväärsete kauplejate süsteemi juurutamise.

Rahapesu tõkestamise ameti asukoht. Neljapäeva õhtul hääletavad parlament ja nõukogu uue ELi agentuuri, Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ameti (AMLA), asukoha üle. Võõrustajaks kandideerivad Rooma, Viin, Vilnius, Riia, Frankfurt, Dublin, Madrid, Pariis ja Brüssel.

Täiskogu ettevalmistused. Fraktsioonid valmistuvad 26.–29. veebruarini toimuvaks täiskogu istungiks. Päevakorras on looduse taastamise määruse lõpphääletus ning keskkonnakuritegude ja nendega kaasnevate karistuste uued eeskirjad. Samuti arutab ja hääletab parlament rahalise abi andmist Ukrainale, ajakirjanike ja inimõiguslaste kaitsmist pahatahtlike kohtuasjade eest ning ELi pikaajalise eelarve läbivaatamist. Täiskogu kavas on ka ELi strateegiliste valdkondade vastupanuvõime suurendamine, poliitilise reklaami reeglid ning üleeuroopalise digikukru loomine.

Euroopa Parlamendi valimised 2024. Neljapäeval kell 12 (Eesti aja järgi) toimub infotund ajakirjanikele, mille keskmes on lähenevad Euroopa Parlamendi valimised. Infotunnis tutvustab parlamendi pressiteenistus EP tööd ja seadusloomet puudutavaid taustamaterjale, selgitab, mis saab seaduseelnõudest, mida praegune parlamendikoosseis ei jõua lõpule viia, ning annab ülevaate valimiseelsetest arvamusuuringutest ja valimispäevadel Euroopa Parlamendis toimuvast.

Kadi HERKÜL

Pressinõunik

(+372) 630 69 42

(+372) 511 75 10

kadi.herkuel@europarl.europa.eu