Nädal Euroopa Parlamendis, 2.- 5. aprill

Sel nädalal toimub töö komisjonides. Peamisteks teemadeks on digiturgude määruse rakendamise hetkeseis ja konfliktide ja ahistamise ärahoidmine töökohal.

Digiturgude määrus. Kolmapäeval arutab siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon digiturgude määruse (DMA) rakendamise hetkeseisu. Arutelul osalevad komisjoni asepresident Margrethe Vestager, sõltumatud eksperdid ja suurte digifirmade esindajad. Digiturgude määruse eesmärk on tagada, et sisule juurdepääsu kontrollijate tegevus oleks läbipaistev, tagaks koostalitlusvõime ja võrdse kohtlemise – välistades näiteks oma toodete ja teenuste eelistamise või seosmüügi.

Ahistamise ärahoidmine. Kolmapäeval hääletab põhiseaduskomisjon parlamendi kodukorra muudatusi, mille eesmärk on vältida konflikte ja ahistamist töökohal.

Täiskogu ettevalmistused. Fraktsioonid valmistuvad 10.–11. aprillil Brüsselis toimuvaks täiskogu istungjärguks, kus toimub ELi uue varjupaiga- ja rändepakti lõpphääletus. Lisaks on täiskogu päevakorras energia- ja elektriturgude reformi, nn hommikusöögidirektiivide ning asulareovee puhastamise ja ringlussevõtu lõpphääletused. Parlament arutab ja võtab vastu ka esimese lugemise seisukohad ELi ravimitööstust puudutavate õigusaktide uuendamise ja uue mullaseire seaduse kohta.

Nädala detailse kava leiate siit.

Kadi HERKÜL

Pressinõunik

(+372) 630 69 42

(+372) 511 75 10

kadi.herkuel@europarl.europa.eu