Nädal Euroopa Parlamendis, 13.-17. november

Sel nädalal toimuvad komisjonide ja fraktsioonide koosolekud.

Laste seksuaalse väärkohtlemise tõkestamine. Kodanikuvabaduste komisjon võtab teisipäeval vastu seisukoha seaduse kohta, mille eesmärk on tõkestada laste seksuaalset kuritarvitamist internetis, parandada süütegude ennetamist ja uurimist ning ohvrite abistamist.

Merereostus. Neljapäeval võtab transpordikomisjon vastu seisukoha saasteainete merreheitmise eeskirjade karmistamiseks. Lisaks juba kehtivale nafta ja kahjulike vedelainete merreheitmise keelule oleks tulevikus keelatud ka pakendatud ohtlike ainete, reovee ja prügi väljalaskmine. Samuti kehtestab seadus karmimad karistused ja tagab rangema kontrolli.

Täiskogu ettevalmistused. Fraktsioonid valmistuvad 20.–23. novembrini Strasbourgis toimuvaks istungiks, kus on hääletusel pakendite korduvkasutamine ja ringlussevõtt, keemiliste taimekaitsevahendite kasutamise piiramine, Euroopa nullnetotehnoloogia tootmise suurendamine ning veokite ja busside heitkoguste vähendamine.

Nädala detailse kava leiate siit.

 

Kadi HERKÜL

 

Pressinõunik

kadi.herkuel@europarl.europa.eu