Nädal Euroopa Parlamendis, 18.-22. september 2023

Sel nädalal toimub töö parlamendikomisjonides. Arutatakse Schengeni piirieeskirjade reformi, uusi reegleid, mis parandavad lühiajaliste rendilepingutega seotud andmete kogumist ja jagamist. Kolmapäeval esitletakse 2023. aasta Sahharovi mõttevabaduse auhinna kandidaate.

Vaba liikumine/ Schengeni piirieeskirjad. Seoses aina sageneva piirikontrolliga Schengeni alal, arutab kodanikuvabaduste komisjon kolmapäeval Schengeni piirieeskirjade reformi. Ettepaneku eesmärk on tagada vaba liikumine, ent kindlustada ka tõhusad lahendused ohtude ilmnemisel.

Lühiajalised rendilepingud. Teisipäeval hääletab siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon uusi reegleid, mis parandavad lühiajaliste rendilepingutega seotud andmete kogumist ja jagamist. Lühiajalised rendilepingud moodustavad ligikaudu 25% kogu ELi turismimajutusest. Ent riigiasutustel on hetkel raskusi usaldusväärsete andmete hankimisega, mis aitaksid hinnata lühiajaliste rendilepingute mõju turismi infrastruktuurile ja jõustada sobilikke poliitikaid. Läbipaistvuse suurendamine muudab turismi jätkusuutlikumaks ning toetab kohalikke kogukondi.

Digitaristu määrus. Teisipäeval hääletab tööstuse ja energeetikakomisjon määruse eelnõu, mille eesmärk on hõlbustada väga suure läbilaskevõimega elektrooniliste sidevõrkude arendamist. Uued meetmed hõlmavad olemasoleva taristu paremat kasutamist ning uute võrkude kiiremat ja odavamat kasutuselevõttu.

ELi pikaajalise eelarve läbivaatamine. Kolmapäeval arutab eelarvekomisjon ELi pikaajalise eelarve läbivaatamist. Venemaa agressioonisõda on selgelt näidanud, et EL peab saavutama suurema strateegilise autonoomia. Parlamendi hinnangul vajab EL täiendavalt 10 miljardit eurot, mis aitaks korvata mitmete valdkondade ebapiisavat rahastamist (nt rände- ja välisprobleemid ning Euroopa strateegilise tehnoloogia platvorm (STEP)).

2023. aasta Sahharovi auhind. Kolmapäeval toimub väliskomisjoni, arengukomisjoni ning inimõiguste allkomisjoni ühisistung, millel esitletakse 2023. aasta Sahharovi mõttevabaduse auhinna kandidaate.

Pressibriifing/ Meediavabaduse määrus. Teisipäeval, 26. septembril kl 11.15-12.15 (Eesti aja järgi) korraldab uudisteagentuur Belga pressibriifingu, mis keskendub Euroopa meediavabaduse määrusele ja digiteenuste määrusele. Seadusi tutvustavad raportöörid Sabine VERHEYEN (EPP, Saksamaa) ja Christel SCHALDEMOSE (S&D, Taani).

Veebis osalemiseks registreeruge hiljemalt 21. septembril eptallinn@europarl.europa.eu

Nädala detailse kava leiate siit.

 

Kadi HERKÜL

Pressinõunik

kadi.herkuel@europarl.europa.eu