Nädal Euroopa Parlamendis, 22.- 26. jaanuar

Sel nädalal toimub töö komisjonides. 27. jaanuaril on holokausti mälestuspäev. Selle meenutamiseks toimub neljapäeval erakorraline täiskogu istung.

Holokausti mälestuspäev. 27. jaanuar on holokausti mälestuspäev. Selle meenutamiseks toimub neljapäeval erakorraline täiskogu istung, millel osaleb holokausti tapatalgutest eluga pääsenud Irene Shashar. Piduliku tseremoonia avab Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola.

Uued genoomikameetodid. Kolmapäeval võtab keskkonnakomisjon vastu seisukoha uute genoomikameetodite abil aretatud taimede (UGM taimed) ning nendest toodetud toidu ja sööda kohta. Eesmärk on muuta põllukultuurid vastupidavamaks ja kestlikumaks, toetada rohepööret ning vähendada taimemürkide ja väetiste kasutamist. Ettepaneku kohaselt tunnistataks osa uute genoomikameetodite abil aretatud taimi samaväärseteks tavapäraste taimedega ning neile ei kohalduks GMOdele kehtestatud riskihindamise ja märgistamise nõuded.

ELi ja Venemaa suhted. Teisipäeval arutab väliskomisjon ELi ja Venemaa poliitiliste suhete hetkeseisu. Raporti eelnõu kutsub üles suurendama ELi toetust Ukrainale, et aidata riigil sõda võita, ja koostama pikaajalist strateegiat Venemaa demokraatlike jõudude toetamiseks.

ELi laienemine. Teisipäeval arutavad põhiseaduskomisjon ja väliskomisjon ELi võimalikku laienemist ning võtavad vastu ettepanekud selle kohta, kuidas EL peaks end uute liikmete vastuvõtmiseks kohandama.

EL–Tuneesia / varjupaigaküsimused ja ränne. Teisipäeval arutab kodanikuvabaduste komisjon siseasjade voliniku Ylva Johanssoniga ELi ja Tuneesia koostööd varjupaiga- ja rändeküsimustes. Arutelu eel räägib olukorrast Tuneesias Amnesty Internationali välispoliitika nõunik Hussein Baoumi.

Nädala detailse kava leiate siit

 

Kadi HERKÜL

 

Pressinõunik

kadi.herkuel@europarl.europa.eu