Nädal Euroopa Parlamendis, 27. november - 1. detsember

Sel nädalal toimub töö komisjonides.

EKP president Lagarde. Esmaspäeval kohtub majanduskomisjon Euroopa Keskpanga presidendi Christine Lagarde'iga, kõne all on euroala rahapoliitika ja inflatsioon.

Liiklusohutus. Kolmapäeval hääletab transpordikomisjon kaht liiklusohutust puudutavat seadust. Esimene eelnõu muudaks juhtimisõiguse äravõtmise otsused kehtivaks kogu ELis. Teise eelnõuga laiendataks selliste liiklusrikkumiste loetelu, mis toovad kaasa piiriülese uurimise ja jõustamise. Praegu jääb ELis karistamata 40% liiklusrikkumistest, sest need panevad toime mitteresidentidest sõidukijuhid.

Euroopa terviseandmeruum. Teisipäeval hääletavad kodanikuvabaduste ja keskkonnakomisjonid Euroopa ühtse terviseandmeruumi loomise üle. Määrus võimaldaks patsientide andmeid ELis piiriüleselt kasutada ja tagaks anonüümsete terviseandmete ohutu jagamise teadusuuringute, innovatsiooni, poliitikakujundamise ja patsientide ohutuse eesmärgil.

Muusika voogedastus. Teisipäeval hääletab kultuurikomisjon ettepanekuid, mis käsitlevad loojate õigusi muusika voogedastusturul. Parlament nõuab esitajate väärikamat tasustamist, soovitusalgoritmide läbipaistvust ning Euroopa muusika eelisesitamist voogedastusplatvormidel.

Nädala detailse kava leiate siit

 

Kadi HERKÜL

 

Pressinõunik

kadi.herkuel@europarl.europa.eu