Nädal Euroopa Parlamendis, 29. jaanuar – 2. veebruar 2024

Sel nädalal toimub töö komisjonides ja fraktsioonides. Valmistutakse täiskogu istungiks.

Laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamine. Tänavu augustis kaotavad kehtivuse e-privaatsuse reeglite ajutised erandid, mis võimaldavad veebiteenuste pakkujatel vabatahtlikult tuvastada ja eemaldada laste seksuaalset väärkohtlemist kujutavaid materjale. Kuna nõukogu ei ole seni vastu võtnud läbirääkimisseisukohta määruse kohta, mis kehtestaks ühtlustatud nõuded laste kaitsmiseks, siis hääletab kodanikuvabaduste komisjon kolmapäeval erandite ajutise pikendamise üle.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ameti asukoht. Teisipäeval toimub avalik kuulamine, kus oma taotlusi tutvustavad üheksa linna, kes sooviksid saada uue ELi ameti võõrustajaks. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ameti (AMLA) asukoht selgub parlamendi ja nõukogu ühisel hääletusel 2024. aasta kevadel. Võõrustajaks kandideerivad Rooma, Viin, Vilnius, Riia, Frankfurt, Dublin, Madrid, Pariis ja Brüssel.

Täiskogu ettevalmistused. Fraktsioonid valmistuvad 5.–8. veebruaril toimuvaks täiskogu istungiks. Päevakorras on ELi pikaajalise eelarve läbivaatamine ja Ukraina abistamine, uute genoomikameetodite abil aretatud taimi käsitlev seadus, samuti välkmaksed euroalal. Lisaks hääletab parlament resolutsioone, mis käsitlevad meeleavaldusi Serbias ning õigusriigi ja meediavabaduse olukorda Kreekas.

Nädala detailse kava leiate siit.

 

Kadi HERKÜL

 

Pressinõunik

kadi.herkuel@europarl.europa.eu