Nädal Euroopa Parlamendis, 4.-8. detsember

Sel nädalal toimub töö komisjonides ja fraktsioonides. Valmistutakse 11.–14. detsembril toimuvaks täiskogu istungiks.

Juhiload. Neljapäeval võtab transpordi- ja turismikomisjon vastu seisukoha ELi juhilubasid käsitlevate eeskirjade ajakohastamiseks. Eesmärk on parandada liiklusohutust ja vähendada liiklussurmasid. Ettepanekute hulgas on digitaalsete juhilubade kasutuselevõtt, samuti kaheaastase katseaja kehtestamine ning nulltolerants joobes juhtimise suhtes algajatele juhtidele. Igal aastal hukkub ELis liiklusõnnetustes rohkem kui 20 000 inimest.

2023. aasta sügisene Eurobaromeeter. Kolmapäeval avaldatakse värske Eurobaromeetri uuringu tulemused. Uuring käsitleb ELi ja Euroopa Parlamendi kuvandit, kodanike hinnanguid ELi liikmelisusele, samuti poliitilisi prioriteete ja põhiväärtusi, millele EL peaks keskenduma. Lisaks annab Eurobaromeeter ülevaate eurooplaste teadlikkusest ja huvist 2024. aasta juunis toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste vastu.

Täiskogu ettevalmistused. Fraktsioonid valmistuvad 11.–14. detsembrini toimuvaks täiskogu istungiks, kus antakse kätte 2023. aasta Sahharovi mõttevabaduse auhind, mille pälvisid Jina Mahsa Amini ja Iraani naised, kes tulid režiimi vastu tänavatele loosungiga „Naine! Elu! Vabadus!”. Arutusel ja hääletusel on kriitilise tähtsusega toorainete tarnekindlus, terviseandme turvaline jagamine, samuti ELi suhted USA ja Hiinaga. Lisaks hääletab täiskogu ettepanekuid, mis käsitlevad Euroopa Komisjoni presidendi valimise korda pärast 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimisi.

Nädala detailse kava leiate siit.

 

Kadi HERKÜL

 

Pressinõunik

kadi.herkuel@europarl.europa.eu