Nädal Euroopa Parlamendis, 6.-10. november

8.-9. novembril toimub täiskogu istung Brüsselis. Hääletatakse Venemaa-vastaseid sanktsioone ja toimub andmemääruse lõpphääletus. Teisipäeval tutvustavad Euroopa noorte esindajad parlamendiliikmetele ideid, mis jäid kõlama kevadel toimunud Euroopa noorteüritusel.

Euro 7/ Maanteetranspordi heitkogused. Neljapäeval võtab parlament vastu seisukoha heitkoguste vähendamise osas, samuti pannakse paika nõuded sõiduautode, kaubikute, busside ja veokite akudele. Pressikonverents toimub kell 14.30 Eesti aja järgi.

ELi sanktsioonid Venemaale. Neljapäeval hääletab täiskogu resolutsiooni, mis käsitleb ELi Venemaa-vastaste sanktsioonide tõhusust ja sanktsioonidest kõrvalehoidmist. Arutelu toimus oktoobrikuisel täiskogu istungil.

ELi omatulud. Kolmapäeval arutab ja neljapäeval hääletab täiskogu ELi uute omavahendite kasutuselevõttu. ELi eelarve uued tulud peaksid laekuma heitkogustega kauplemise süsteemist, süsiniku piirimaksust ja äriühingute tulumaksust. Uute omavahendite kasutuselevõtus lepiti liikmesriikidega kokku 2020. aastal.

Andmemäärus. Neljapäeval toimub andmemääruse lõpphääletus. Seaduse eesmärk on tagada tarbijatele ja ettevõtetele hõlpsam ligipääs andmetele ning hoogustada seega innovatsiooni. Õigusakt reguleerib näiteks nutiseadmete loodud andmete jagamist ning erinevate teenuste vahel edastamist.

Cate Blanchett / Pagulased. Kolmapäeva pärastlõunal esineb parlamendis kõnega ÜRO pagulasameti (UNCHR) hea tahte saadik Cate Blanchett.

Vanemluse tunnustamine. Teisipäeval võtab õiguskomisjon vastu seisukoha vanemluse tunnustamise uute reeglite osas. Kavandatava seaduse kohaselt tuleks ühes liikmesriigis kindlaks tehtud vanemlust tunnustada kõigis liikmesriikides ning tagada seega laste piiriülesed õigused. Lisaks näeb seaduseelnõu ette ELi lapsevanema tunnistuse juurutamise.

COP28. Keskkonnakomisjon kinnitab teisipäeval parlamendi prioriteedid 30. novembrist – 12. detsembrini Dubais toimuvaks ÜRO kliimakonverentsiks. COP28 käigus tehakse vahekokkuvõte Pariisi kokkuleppega seatud eesmärkide täitmisest.

Euroopa noorteürituse kokkuvõtted. Teisipäeval tutvustavad Euroopa noorte esindajad parlamendiliikmetele ideid, mis jäid kõlama kevadel toimunud Euroopa noorteüritusel (EYE 2023). Arutelu avab president Roberta Metsola.

Nädala detailne kava.

 

Kadi HERKÜL

 

Pressinõunik

kadi.herkuel@europarl.europa.eu